Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie


Nasz Patron - Święty Jan Paweł II

Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to - co ma, nie przez to - kim jest
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II


Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II

Jaszkotle, w marcu 2014 r.

Nadzieja na spokój i rozwój

I znowu budzi się życie... I znowu budzi się nadzieja. Jak zawsze, o tej porze roku odżywa pewność, że nie jesteśmy sami. Mamy przyjaciół, którzy stoją za nami murem nawet w trudnych chwilach. Za tę wierność - po raz kolejny składamy Wam serdeczne Bóg zapłać!
Były tygodnie w minionym roku, kiedy musieliśmy wyjaśniać i tłumaczyć, że wszystko co robimy można sprawdzić u nas, na miejscu, aby przekonać się, jakie warunki opieki i rehabilitacji oferujemy niepełnosprawnym dzieciom.

Teraz ponownie otwieramy bramy do naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a Was prosimy o otwarcie swoich serc dla naszych małych podopiecznych. Wierzymy, - że jak dotychczas - przekażecie nam cegiełkę dobroci, w postaci 1% Waszego podatku.
Z ubiegłorocznych datków udało nam się sfinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wielu dzieci
i zapewnić im lepsze warunki pobytu oraz leczenia. Te środki przeznaczyliśmy na cele statutowe pożytku publicznego, do czego zobowiązuje nas status OPP.

Nasz ZOL nadal potrzebuje zrozumienia i troski o lepsze jutro naszych dzieci. One czekają ciągle na Twój 1% i inne darowizny, co ułatwiamy, zamieszczając program do wpłat na naszej stronie internetowej. Nie zapominajcie o nas. A kiedy pojawiają się wątpliwości w szumie informacji - pytajcie nas; wyjaśnimy każdemu i wszystko, co budziło niepokój ostatniej jesieni.

Ale na wiosnę znowu chcemy mieć szanse na niezakłócony rozwój. Tym bardziej, że to rok kanonizacji Naszego Patrona - Jana Pawła II. Liczymy na trwały spokój, którego tak bardzo potrzebują nasze dzieci - pokrzywdzone przez los i zdrowie. Chcemy z Wami zobaczyć nowe światło. Ufamy, że przy wypełnianiu Waszych PIT-ów znowu wpiszecie nasz nr KRS: 0000242402.

Dyrekcja i pracownicy ZOL


Odpowiednia kwalifikacja


ZOL świadczy usługi medyczne. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia do 18 roku życia. Niepełnosprawne, chore dzieci powinny tu trafić jak najszybciej, bowiem jest to niezmiernie ważne w skutecznym diagnozowaniu
i w wyborze metod leczenia oraz rehabilitacji w najwcześniejszym stadium choroby. Szkoda marnować czasu na odsyłanie chorych dzieci do placówek, w których nie uzyskają pomocy odpowiedniej do ich schorzenia i stopnia niepełnosprawności.

Warto, aby informacja o możliwościach medycznych i rehabilitacyjnych ZOL w Jaszkotlu dotarła do szpitalnych oddziałów dziecięcych i położniczych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów, rodzin oraz do innych placówek opiekuńczych.

Centrum

Wdzięczność za serce

Dla dzieci zrobi się wszystko.
Dla chorych dzieci jeszcze więcej.
Dzieciom opuszczonym przez rodziców - uchyli się nieba. Dobrego serca nigdy za wiele. Tym bardziej, że każdy taki niezwykły dar serca poprawia warunki leczenia, edukacji i pobytu w tej placówce.

Serdeczne Bóg zapłać

Cele i zadania ZOL wypełniane są w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i opieki nad nim.
Budynek ZOL z Centrum Rehabilitacji
Konta dla darczyńców: 
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031
52 2130 0004 2001 0331 6528 0001
dla wpłat w walutach:
EUR: 16 1240 6670 1978 0010 5047 5923
USD: 06 1240 6670 1787 0010 5047 6050


Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.