Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Wydarzenia


Niektóre dzieci z Zakładu są bohaterami dokumentalnego serialu w TVP 2 pt. Kochaj mnie. Program jest emitowany w każdy wtorek, o godz. 19.30. Ma przyczynić się do znalezienia rodzin adopcyjnych, darczyńców oraz wszystkich, którzy mogą pomóc
w poprawie losu i zdrowia dzieci.

*

Zagraniczni studenci odbywają praktyki pedagogiczne w Zakładzie w Jaszkotlu. Praktykanci, którzy są w Programie Leonardo Da Vinci, pochodzą z Hiszpanii i Belgii. Dzieci bardzo polubiły studentów, więc wymiana prawdopodobnie będzie kontynuowana.

*

W 2006 roku ZOL zrealizował dwa projekty w ramach ZPORR - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, podziałanie: Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia:
- "Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla  niepełnosprawnych dzieci ZOL
w Jaszkotlu"
- "Zakup urządzeń medycznych do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci ZOL
w Jaszkotlu".


Nowe łazienki są wygodne i estetyczne. Korzysta z nich 50 podopiecznych ZOL. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, umożliwiają korzystanie z nich dzieciom poruszającym się na wózkach. Ponadto - specjalny podnośnik ułatwia codzienną higienę dzieciom
z jeszcze większą niepełnosprawnością. Dwie sale rehabilitacyjne ze sprzętem medycznym służą niepełnosprawnym dzieciom. W jednej sali zgromadzono nowoczesny zestaw do terapii polem magnetycznym. A w drugiej ustawiono - różnego rodzaju pionizatory, parapodium oraz bieżnię elektryczną, które ułatwiają chorym dzieciom naukę chodzenia. Dzięki tym urządzeniom w ZOL znacznie rozszerzono zakres rehabilitacji.


Logo ZPORR Logo UE

*

Projekt: "Na drodze do życiowej zaradności. Zajęcia integracyjne w Gabinecie Pozytywnych Doznań zapobiegające społecznemu wykluczeniu" uzyskał wsparcie
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i został zrealizowany do końca 2005 roku.


FIO

dzieci dzieci dzieci dzieci
dzieci dzieci dzieci dzieci

Jego uczestnikami byli pacjenci Zakładu w Jaszkotlu, podopieczni Zakładu Poprawczego
w Sadowicach oraz uczniowie Gimnazjum w Jaszkotlu.
W 2006 roku w zajęciach w Gabinecie Pozytywnych Doznań wzięły udział dzieci ze świetlic terapeutycznych z gminy Kąty Wrocławskie.

*

ZOL współpracuje stale z Zakładem Poprawczym w Sadowicach, realizując zajęcia edukacyjno-integracyjne, wspólne dla dzieci ZOL i młodzieży z Zakładu Poprawczego. Są to niezwykłe spotkania, które chłopcom z Sadowic dają szanse praktycznego rozumienia tolerancji. Niepełnosprawne dzieci z ZOL, pogodzone ze swoimi niedostatkami zdrowotnymi, pomagają słabszym życiowo kolegom znowu odnaleźć wiarę i sens czynienia innym dobra.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu dzięki pomocy Korporacji Biznesowej sp.j.  uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem 0000242402.


Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku na konto o numerze:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031


Zasady odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego znaleźć można na stronie: 1%


Wszystkim sprzymierzeńcom dzieci wraz z siostrami przekazują serdeczne Bóg zapłać!


dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.