Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Wydarzenia


Dzieci ze świetlic środowiskowych z gminy Kąty Wrocławskie przyjeżdżają grupowo do Jaszkotla, aby poznać specyfikę placówki i poddać się zajęciom relaksującym w Gabinecie Pozytywnych Doznań, pracującym metodą SNOEZELEN (pobudzanie wszystkich zmysłów).

Zajęcia


*

Skutkiem kolejnego remontu jest ocieplenie budynku, wymiana dachu, nowa elewacja
i nowe wejście, z zadaszonym wjazdem dla wózków inwalidzkich. Odnowiony budynek, który liczy już ponad 15 lat, ładnie się prezentuje. Ale wewnątrz, na parterze, kończy się wymiana, drzwi, malowanie i odnowienie sanitariatów, by sprostać wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. norm budowlanych i bezpieczeństwa w tego typu placówkach całodobowej opieki dla dzieci.

Budynek Zakładu


*

Z okazji Dnia Dziecka odbył się integracyjny FESTYN W JASZKOTLU.
Jego największą atrakcją były loty balonem nad ogrodem. Wszystkie dzieci ZOL-u oraz uniosły się w powietrze na ok. 30 metrów, dzięki pasjonatom latania z Creator Club.Festyn

Ponadto animatorzy FESTYNU zaproponowali dzieciom:


Sojusznicy 50 niepełnosprawnych dzieci ZOL-u, którymi opiekują się Siostry Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej do wspólnej zabawy zaprosili dzieci
z wrocławskich  Zespołu Szkół nr 21 z ul. P. Ignuta, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 z ul. Głogowskiej, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Ostoja z ul. Stawowej oraz - podopiecznych - świetlic środowiskowych w gminie Kąty Wrocławskie i Zakładu Poprawczego
w Sadowicach.


Wśród przyjaciół Zakładu w Jaszkotlu znaleźli się Creator, EPI Market, Creator Club, Bakoma, As Bau, Nadleśnictwo Żmigród.


Patronat Honorowy nad Festynem objęli: Tadeusz Krasoń  Prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Danuta Orzeszyna  Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PFRON (oboje przyjechali na Festyn),a Patronat Medialny - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska.

Za przygotowanie i pomoc w przebiegu niezwykłego spotkania integracyjnego - dzieci i ich sojusznicy serdecznie dziękują!
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu dzięki pomocy Korporacji Biznesowej sp.j. uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem 0000242402.


Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku na konto o numerze:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031


Zasady odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego znaleźć można na stronie: 1%


Wszystkim sprzymierzeńcom dzieci wraz z siostrami przekazują serdeczne Bóg zapłać!


...dalej >>>

dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.