Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Wydarzenia


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu jako organizacja pożytku publicznego opublikował na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania: merytoryczne i finansowe z działalności w 2007 roku.
W biurze Zakładu znajduje się wykaz darczyńców, których dane - zgodnie z przepisami prawa - są dostępne dla zainteresowanych.

*


Reprezentacja Zakładu w Jaszkotlu została zaproszona przez Program 2 Telewizji Polskiej na koncert, organizowany wspólnie z Caritas Polska, z okazji Światowego Dnia Chorego. Koncert odbył się 12 lutego 2008 roku w Sali Kongresowej w Warszawie.


*

Od kilku miesięcy ZOL gości studentów z różnych europejskich uczelni, którzy zainteresowani są rewalidają dzieci niepełnosprawnych. W ten sposób europejska młodzież zalicza specjalistyczne praktyki. Każda z nich trwa do ośmiu tygodni.

Studenci kierunków pedagogicznych z uczelni w Belgii, Hiszpanii i Dani poznają w Zakładzie w Jaszkotlu metody terapeutyczne. Biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Towarzyszą i pomagają dzieciom w codziennych czynnościach.

Dzięki temu zawiązują się przyjaźnie, które owocują wzajemną sympatią. Młodzież chwali wysoki standard opieki i leczenia w Zakładzie oraz panujący tu porządek, a przede wszystkim - życzliwość, okazywaną dzieciom na każdym kroku.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu dzięki pomocy Korporacji Biznesowej sp.j. uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem0000242402.


Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku na konto o numerze:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031


Zasady odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego znaleźć można na stronie: 1%


Wszystkim sprzymierzeńcom dzieci wraz z siostrami przekazują serdeczne Bóg zapłać!


...dalej >>>

dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.