Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Wydarzenia

Centrum Rehabilitacji

Wkrótce zostanie otwarte Centrum Rehabilitacji, które umożliwi poszerzenie usług dla niepełnosprawnych osób, zgodnie z obowiązującymi zasadami w systemie rehabilitacji i lecznictwa. Centrum powstało we współpracy z Rotary Club Wrocław - Centrum, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Fundacją KGHM oraz wieloma darczyńcami. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

Centrum Rehabilitacji Centrum Rehabilitacji Centrum Rehabilitacji Centrum Rehabilitacji Centrum Rehabilitacji

zobacz więcej

Bankowa darowizna

W ramach tzw. Ligi Charytatywnej banku BZ WBK dzieci z ZOL zostały obdarowane. 19 marca 2014 r. czek wręczyły Panie:
Marzena Makieła dyrektor Oddziału I BZ WBK w Kątach Wrocławskich
i Małgorzata Kuriata doradca biznesowy.
Środki zostaną przeznaczone na działalność statutową pożytku publicznego jak zapisano w umowie darowizny dla ZOL.

Darowizna Darowizna Darowizna Darowizna

Mikołaju święty, dzięki za prezenty!

Takim wyskandowanym hasłem dzieci i dorośli rozpoczęli uroczystość finałową akcji Paka dla dzieciaka. Przedszkola, szkoły z woj. dolnośląskiego oraz wiele instytucji od połowy listopada prowadziło zbiórkę artykułów spożywczych, słodyczy oraz zabawek dla niepełnosprawnych dzieci ZOL w Jaszkotlu. Ponad 40 firm i osób prywatnych podzieliło się darami, a przede wszystkim swoim sercem. Większość z nich wzięła udział w uroczystości 9 grudnia 2013 r. Siostra Dyrektor Halina Borowska podziękowała za przybycie i za dobroć wszystkim uczestnikom akcji i serdecznie przywitała gości. Wśród nich Anię Wyszkoni, ambasadorkę ZOL. Otwartą konferencję prasową z panią Ambasador poprowadziła red. Gosia Garbacz.

Mikołaj Mikołaj Mikołaj Mikołaj Mikołaj
Mikołaj Mikołaj Mikołaj Mikołaj
Mikołaj Mikołaj Mikołaj

Ania odpowiadała na pytania dotyczące jej życia artystycznego i rodzinnego. Powiedziała, że najwięcej twórczych pomysłów przychodzi jej do głowy, kiedy jedzie autem. W domu skupia się bowiem na dzieciach (ma dwójkę) oraz na rodzinie. W świecie Ani dużo miejsca i czasu zajmuje wspieranie innych i udział w akcjach charytatywnych. Piosenkarka takie wzorce wyniosła z domu, za co jest wdzięczna swoim rodzicom. Na pytanie, co znalazło się w jej liście do Świętego Mikołaja, wyjaśniła, że ma sporo marzeń, jednak najważniejsze jest zdrowie. Ania rozumie je także jako dobry kontakt z innym człowiekiem i podanie mu pomocnej dłoni, kiedy naprawdę tego potrzebuje. Grudzień i styczeń dla wokalistki to pasmo spotkań, występów medialnych i, oczywiście, koncertów świątecznych i noworocznych. Zapracowanie ale też radość, bo kocham to, co robię podkreśliła.

Imprezę uświetnili mali tancerze ze Strzelińskiego Stowarzyszenia Miłośników Tańca.

Były dyplomy, upominki i poczęstunek (słodkości od kilku cukierni) dla wszystkich, którzy coś włożyli do tegorocznej paki dla dzieciaka. Dziękowano ponadto Fundacji KGHM, Fundacji Orange, Scholi Apostolskie Nutki, która część dochodu ze sprzedaży swojej płyty przekaże ZOL, bokserowi Mariuszowi Wachowi, za podarowanie rękawic, Drużynie Szpiku KGHM, która podczas tegorocznego Biegu o Lampkę Górniczą sprzedawała cegiełki na rzecz podopiecznych Zakładu, Fun Clubowi Ani Wyszkoni, z Eweliną Jaworską prezeską oraz Samantą Modlibowską za towarzyszenie w występach artystki i w częstych, bezpośrednich spotkaniach z niepełnosprawnymi podopiecznymi ZOL.

Przybyło na niewidocznych reniferach kilku Mikołajów, a wśród nich uczennice Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. Była radosna atmosfera ale też troszkę wzruszeń, kiedy na koniec przypomniane zostały słowa Patrona ZOL Błogosławionego Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to, kim jest lecz przez to, czym dzieli się z innymi.


Drodzy mieszkańcy Jaszkotla, Parafianie i Przyjaciele!


Jaszkotle, 20.11.2013 r.


Podczas Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia pragniemy pracować spokojnie, aby naszym podopiecznym niepełnosprawnym dzieciom zapewnić jak zawsze dobrą opiekę i pełnię przeżyć tego niezwykłego czasu.
Mieszkańcom Jaszkotla i okolicznych miejscowości, wszystkim Parafianom i całemu środowisku lokalnemu Siostry Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej obiecują modlitwę podczas Adwentu i podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Prosimy Was o zrozumienie, bowiem od połowy września br. jesteśmy uwikłani w sytuację, która nie dotyczy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Dlatego jeszcze raz wyjaśniamy, że w budynku w, Jaszkotlu 21 znajdują się dwie placówki:
* Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II (w skrócie ZOL) oraz
* Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II (w skrócie NSOSW).

ZOL zajmuje się opieką medyczną i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci, a NSOSW edukacją na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Każda placówka ma swoją dyrekcję i administrację, ale obie mają wspólnego założyciela, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska.
Jednoznacznie sprzeciwiamy się uogólnianiu wszystkich sądów, jeśli dotyczą tylko którejś z tych placówek. Nieprawidłowości, o których donoszą media dotyczą NSOSW, a nie ZOL. Jednak cierpi na tym ZOL i jego dobre imię narażone jest na nieuzasadnioną krytykę.

Dlatego cierpliwie wyjaśniamy wszystkim mieszkańcom naszego lokalnego środowiska, jak wygląda podział kompetencji oraz profil działania dwóch placówek. ZOL jest kierowany przez siostry zakonne. NSOSW - przez osoby świeckie i wobec tej placówki toczą się postępowania, które mają wyjaśnić, czy były tu stosowane niewłaściwe metody wychowawcze.

Tym którzy mimo lawiny doniesień medialnych, mimo pomówień i plotek nie odwrócili się do nas plecami jesteśmy niezwykle wdzięczni. Zawsze, kiedy będzie to konieczne możemy odpowiedzieć na każde pytanie i wątpliwość związane z naszymi, czyli ZOL-u metodami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.

Powtarzamy niezmiennie, że ZOL zawsze był i będzie otwarty dla wszystkich, którzy chcą pomóc naszym dzieciom i poprawić ich los. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wyrazy poparcia wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom ZOL, którzy często nas odwiedzają i widzą, jak opiekujemy się, leczymy i rehabilitujemy nasze dzieci. Ich opinie, że nie mamy nic do ukrycia są dla nas nagrodą i zachętą w dalszej pracy. Te słowa często przytaczamy, bo są myślą przewodnią naszej troski o dzieci.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za pomoc i za zrozumienie, że na dobrą opinię pracuje się latami, a zepsuć ją można bardzo szybko. Naszym dzieciom potrzebny jest spokój, cierpliwość dorosłych i codzienna życzliwość.

Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Za poparcie i dobre słowo serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!
Siostra Dyrektor i pracownicy ZOL

OŚWIADCZENIE

Jaszkotle, 19.09.2013 r.

Oświadczam, że w dniach 11 - 18 września 2013 roku przebywałam na spotkaniu w Domu Generalnym w Rzymie.
Wczoraj - w środę, późnym popołudniem wróciłam do Polski. Przekazano mi informacje podane przez media, które bardzo mnie zaniepokoiły.
Uważam, że należy przypomnieć, że w jednym budynku w Jaszkotlu działają dwie placówki. Są to:
* Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II (w skrócie ZOL) oraz
* Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II (w skrócie NSOSW).
ZOL zajmuje się opieką medyczną i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci, a NSOSW - edukacją na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.
Każda placówka ma swoją dyrekcję i administrację, ale obie mają wspólny organ prowadzący.
Jak mnie poinformowano, nieprawidłowościami w NSOSW zajmują się powołane do tego instytucje. Z niecierpliwością czekamy na ich ostateczne ustalenia.
Ale w imieniu ZOL proszę i apeluję o cierpliwość i spokój, które powinny towarzyszyć pracy odpowiednich służb. Zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o edukację dzieci.
Tylko atmosfera spokoju i rozwagi będzie sprzyjać szybkiemu wyjaśnieniu niepokojących doniesień dotyczących Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Siostra Halina Borowska
Dyrektor ZOL w Jaszkotlu


Burmistrz Antoni Kopeć przyjechał do ZOL w Jaszkotlu

Spotkanie 17.10. 2013 r. na zaproszenie Dyrekcji i pracowników ZOL z Panem Antonim Kopciem - Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

W imieniu pracowników ZOL pytania zadawała Agnieszka Ptak, fizjoterapeutka ZOL:
A. P. - Czy wie Pan Burmistrz, że w jednym budynku w Jaszkotlu działają dwie placówki: Zakład Opiekuńczo-leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II oraz Niepubliczny Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, do którego codziennie przywożone są dzieci z Pana Gminy oraz, czy orientuje się Pan, czym każda z tych placówek się zajmuje?
A. K. - Oczywiście. Od 15 lat pełnię funkcję i jestem doskonale zorientowany, że są to dwa różne podmioty. Jeden z nich zajmuje się leczeniem, drugi natomiast nauczaniem, oświatą. Wiem również, iż do Niepublicznego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dowożone są dzieci z mojej gminy.

A. P. - Jak według Pana powinniśmy się ustosunkować do ewentualnego pytania mediów dotyczącego korzystania przez Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie z usług edukacyjnych świadczonych przez NSOSW? Czy w takim przypadku powinniśmy wysłać dziennikarzy do Pana?
A. K. - Uważam, że zanim dziennikarze podejmą jakiś temat, zanim zaczną kształtować opinię publiczną, powinni zdobyć odpowiednią wiedzę na temat funkcjonowania danego podmiotu, jego współzależności lub brak tej współzależności, ponieważ w łatwy sposób można niedociągnięcia jednych przerzucić na drugich, w ten sposób krzywdząc. W tym przypadku uważam, że Siostry oraz pracownicy ZOL zostali bardzo skrzywdzeni. Jeżeli jakiekolwiek nieprawidłowości miały miejsce to na pewno nie w ZOL. Czy Państwa i dziennikarzy pytania kierować do mnie? Owszem. Uważam, że jednym z elementów posiadania takiej wiedzy jest chęć dopytywania się wszystkich, którzy na ten temat mają coś do powiedzenia. Mieszkam i pracuję na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zawsze można dowiedzieć się ode mnie wielu rzeczy.
Moje 15-letnie doświadczenia kontaktów i współpracy z ZOL są jak najbardziej pozytywne. W przeszłości podejmowaliśmy wiele wspólnych inicjatyw, które służyły dzieciom. Myślę, że zbyt pochopne wysnuwanie krzywdzących opinii jest tutaj nie na miejscu.

A. P. - Czy zdaje sobie Pan sprawę, iż obecna sytuacja w ogromnym stopniu rzutuje na opinię o gminie?
A. K. - Oczywiście, ponieważ jest to pokazywanie przykładów negatywnych. W mediach pojawiły się informacje, że nieprawidłowości miały miejsce w Jaszkotlu, gmina Kąty Wrocławskie. Posiadamy bardzo dobrą opinię i ktoś niezorientowany, chociażby jeden z samorządowców, który mnie spotka na najbliższym Związku Miast Polskich, na który się wybieram, może zapytać a co tam u was w Kątach Wrocławskich działo się z tymi dziećmi? Uważam, że został rzucony na nas cień, z czego nie jestem zadowolony, wprost przeciwnie, uważam że nie należy w ten sposób postępować.

A. P. - Przypominamy jednocześnie, w kontekście artykułu Pani Malwiny Gadawy z Gazety Wrocławskiej, który ukazał się drukiem oraz na portalu www.gazetawroclawska.pl, że nie jest właściwe i trafne używanie wyrażenia ośrodek w wypowiedziach dotyczących ZOL, ponieważ w tym artykule zacytowano właśnie Pana wypowiedź, która jak Pan nam wyjaśnia - nie była autoryzowana, gdzie połączono dwie placówki w jeden ośrodek.
A. K. - Nastąpiło ogromne przekłamanie, wypowiedź moja nie była autoryzowana, co więcej nie było mojej zgody na wywiad, ponieważ przebywałem wówczas na urlopie. Wpisywanie moich wypowiedzi w zupełnie inny kontekst artykułu uważam za naganne i szkodliwe. A artykuł, który został opublikowany uważam za nieobiektywny.

A. P. - W opublikowanym tekście, w Pana wypowiedzi jest fragment o ośrodku, który - cytuję obecnie jest w trakcie rozbudowy. Tak napisała Malwina Gadawa. Wyjaśniamy, że od lat to ZOL zabiega u dziesiątek osób i podmiotów o pomoc przy budowie centrum rehabilitacji. Czyli również rzekoma Pana wypowiedź, która została zacytowana przez autorkę odnośnie rozbudowy jest nieprawidłowa?
A. K. - To jest nieprawdziwa wypowiedź, ponieważ tych słów nie wypowiedziałem. Jeszcze raz podkreślam: Zadzwoniła do mnie dziennikarka, rozmowa trwała dosłownie 10 sekund. Przedstawiła się, powiedziała w jakiej sprawie dzwoni, na co odpowiedziałem jej, proszę Panią nic o tym nie wiem, obecnie przebywam na urlopie, bardzo przepraszam. Na co ona jak to Pan nic nie wie? Przecież to na terenie Pana gminy. Odpowiedziałem, że nie wiem, dowiaduję się tego od Pani. Zakład nie podlega mi, nie finansuje go i bardzo przepraszam. A więc ona czyli pochwala pan bicie dzieci? Odpowiedziałem tylko, aby nie zadawała mi takich pytań, oczywiście że nie pochwalam, dziękuję bardzo. To wszystko. Kiedy, więc przeczytałem że burmistrz jest zbulwersowany to mnie naprawdę zbulwersowało. Pani Gadawa jest nieprzyzwoita jako dziennikarka. Także, proszę Kochanej Siostry i proszę Państwa, tylko tyle.
Nie autoryzowałem tego tekstu, ona to sobie uplotła, że niby burmistrz jest zbulwersowany.


Oświadczenie Siostry Prowincjalnej opublikowane 18.10.2013 r. przez KAI >>>


Informacja Dyrekcji i pracowników ZOL
Jaszkotle, 4.10.2013 r.

Otwartość i życzliwość


ZOL zawsze był i będzie otwarty dla wszystkich, którzy chcą pomóc naszym dzieciom i poprawić ich los. Bardzo dziękujemy za wyrazy poparcia wszystkim przyjaciołom i sojusznikom ZOL, którzy często nas odwiedzają i widzą, jak opiekujemy się, leczymy i rehabilitujemy nasze dzieci. Ich słowa, że nie mamy nic do ukrycia są dla nas nagrodą i zachętą w dalszej pracy.
Długo i systematycznie pracowaliśmy na pozycję i dobrą opinię o ZOL, bo to bezpośrednio przekłada się na troskę o nasze dzieci ich leczenie, opiekę i rehabilitację. Dlatego oczekujemy dogłębnej analizy medialnych doniesień.

Siostra Dyrektor Halina Borowska: - To, że ZOL i NSOSW działają w jednym budynku zapewne rzutuje na opinie o ZOL, lecz niepokojące informacje dotyczą NSOSW. Mogę wypowiadać się tylko w imieniu ZOL, bo jestem dyrektorem tylko tej placówki w Jaszkotlu.

Dbamy o dobre relacje z mediami, bo to jest jedna z dróg dotarcia do sprzymierzeńców niepełnosprawnych dzieci i chcemy z tej drogi nadal korzystać. Wiele osób podarowało serce naszym dzieciom. To dla nas najcenniejszy dar!
Niedawno gościliśmy zaprzyjaźnionych przedszkolaków i ich wychowawców z Oleśnicy. Przyjechali do nas także osadzeni z zaprzyjaźnionego Zakładu Karnego, którzy zbudowali ogrodowego grilla ku radości naszych podopiecznych. Przyjeżdżają też bez przerwy nasi oddani przyjaciele i darczyńcy, nasza Ambasadorka ze swoim zespołem. Już myślimy o naszych tradycyjnych mikołajowych i świątecznych akcjach, także otwartych dla wszystkich chętnych.

Niezmiennie - wszystkim, którzy okazują nam życzliwość i wsparcie Bóg zapłać!

Siostra Dyrektor i pracownicy ZOL


Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II


Wyjątkowa uroczystość odbyła się 9 września 2013 roku.
Do kaplicy w budynku ZOL wniesione zostały relikwie pierwszego stopnia - włosy Błogosławionego Jana Pawła II, patrona naszego Zakładu. Najpierw w kościele w Jaszkotlu została odprawiona Msza Święta.
Wierzymy, że ten sposób odczujemy jeszcze bliższą obecność Papieża Polaka wśród nas.

Relikwie Relikwie Relikwie Relikwie Relikwie
Relikwie Relikwie Relikwie Relikwie

Piknik intergracyjny


W ostatnią sobotę września w naszej placówce odbył się piknik integracyjny, w którym udział wzięły dzieci ZOL podopieczne Przedszkola nr 4 w Oleśnicy wraz z rodzicami oraz pracownikami przedszkola, a także nasi przyjaciele z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu wspólnie z rodzinami. Wszyscy nie tylko dobrze się bawili lecz przede wszystkim uczyli wzajemnej tolerancji. Podczas oficjalnej części spotkania, między Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci reprezentowanym przez Siostrę Dyrektor Halinę Borowską,
a Przedszkolem nr 4 w Oleśnicy reprezentowanym przez Panią Dyrektor Ewę Grab, podpisane zostało porozumienie. Współpraca z tym przedszkolem datuje się od 2006 roku, rozpoczęła się od obejrzenia programu telewizyjnego o sytuacji ZOL, wówczas pracownicy przedszkola postanowili pomóc i tak zrodziła się wspólna akcja mikołajkowa dla dzieci, a potem następne, - także jak widać - plenerowe.

Festyn Festyn Festyn Festyn
Festyn
Festyn Festyn FestynZakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu dzięki pomocy Korporacji Biznesowej sp.j. uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem 0000242402.

Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku na konto o numerze:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031


Zasady odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego znaleźć można na stronie: 1%


Wszystkim sprzymierzeńcom dzieci wraz z siostrami przekazują serdeczne Bóg zapłać!


...dalej >>>

dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.