Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Choroby dzieci


Jednostki chorobowe, którymi zajmuje się ZOL w Jaszkotlu:
mózgowe porażenie dziecięce, stan po operacjach przepuklin rdzeniowo-oponowych, wodogłowie, zespół Downa, dystrofie mięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, zespół FAS, wrodzone i nabyte wady postawy, opóźnienie rozwoju psycho-motorycznego i inne poważne schorzenia wewnętrzne.


W swoim programie leczniczym i wychowawczym Zakład stara się wspomagać i stymulować rozwój dziecka, począwszy od elementarnych procesów poznawczych aż do systematycznej rewalidacji. Uwzględnia przy tym następujące potrzeby dzieci:

dzieci
łazienka dzieci łazienka dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.