Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej w Jaszkotlu
Organizacja pożytku publicznego

Przekaż 1% swojego podatku za miniony rok!

1 %
KRS Nr 0000242402


Ubiegłorocznym darczyńcom serdecznie dziękujemy!
ZOL działa w Jaszkotlu od 20 lat. Zapewnia opiekę medyczną i kompleksową rehabilitację 60 niepełnosprawnym dzieciom (od urodzenia do 18 roku życia). Stwarza optymalne warunki usprawniania i rozwoju.
Przygotowuje do nauki w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, który działa przy ZOL.

Każdą złotówkę ZOL przeznacza dla dzieci
- na poprawę jakości leczenia i opieki.

Dobrego serca dla dzieci nigdy za wiele! Czekamy na Twój
1 %


Inne darowizny możesz wpłacić na konta:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031
dla wpłat w walutach:
EUR: 16 1240 6670 1978 0010 5047 5923
USD: 06 1240 6670 1787 0010 5047 6050


Kwota darowizn do wysokości:

pomniejsza podstawę opodatkowania. Ten limit nie ogranicza darowizn na cele kultu religijnego.


Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.