Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Gabinet pozytywnych doznań


Gabinet Pozytywnych Doznań z zajęciami prowadzonymi metodą SNOEZELEN - to element wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci niepełnosprawnych, a także dzieci z różnymi zaburzeniami na tle społecznym.


Gabinet Pozytywnych Doznań - to nazwa, która powstała w ZOL w Jaszkotlu. Na świecie metoda realizowana w specjalnym pomieszczeniu określana jest mianem sali doświadczania świata.


Gabinet

Podczas spotkań w Gabinecie panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł oraz innych bodźców. Harmonijnie skomponowana sala wywołuje ożywienie, motywację do działania
i poznawania.

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym. Dzieci z takimi schorzeniami są właśnie w ZOL w Jaszkotlu.


Seans w Gabinecie jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, czy nadpobudliwość. To wyjątkowe miejsce pozwala tym, którzy jeszcze tego nie potrafią, zacząć postrzegać świat i rozbudzać uśpione jeszcze zmysły.


Gabinet

Możliwość włączenia dzięki zajęciom w Gabinecie indywidualnych programów rewalidacyjnych terapii dziecięcej wzmacnia, rozszerza i uatrakcyjnia prowadzone dotąd w ośrodkach oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne dla podopiecznych. Gabinet Pozytywnych Doznań stwarza podopiecznym warunki do poznawania, rozwoju i komunikacji, zapewnia odprężenie, wypoczynek i aktywną likwidację stresu. Daje szansę prowadzenia zajęć integracyjnych dla wybranych grup dzieci.


W zależności od potrzeb Gabinet można wykorzystywać do różnorodnych celów terapeutycznych:


...dalej >>>

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.