Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Gabinet pozytywnych doznań


Podstawową zasadą zajęć w Gabinecie jest pełna akceptacja takiego sposobu odbierania tego świata, jaki wybrało niepełnosprawne dziecko. W terapii Snoezelen należy akceptować dziecko takim, jakim jest i nawet najprostsze możliwości zajmowania się czymś uznać za wartościowe i pozwalające mu inaczej żyć. Należy wytworzyć właściwą atmosferę, nie stawiać wymagań, nie wydawać poleceń, zostawić dziecku dowolność zachowań. To je ośmiela
i nawet pozbawia leku, który często wiąże się z pokonywaniem własnych niesprawności
i niedoskonałości.


Urządzenia i pomoce edukacyjne Gabinetu:


Gabinet

Metodę z powodzeniem można wykorzystać
w pracy
 np. z dziećmi mającymi trudności w koncentracji uwagi, nadpobudliwymi ruchowo, biernymi czy
z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi itd. Jednakże przedsięwzięcie takie wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.

Odpowiednio prowadzone zajęcia w sali mają ogromną wartość w terapii osób z zaburzeniami zachowania. Snoezelen uzupełnia tradycyjne metody rewalidacji, pozwala lepiej zrozumieć osobom niepełnosprawnym umysłowo otaczający świat, sprawić, by chaos odbieranych przez nie wrażeń oderwanych i niezrozumiałych uporządkować i sklasyfikować. Salę można tak skonstruować, aby było możliwe bodźcowanie dziecka jedno lub wielozmysłowo, w zależności od potrzeb.


Trudności komunikacyjne u osób niepełnosprawnych sprawiają, że nie potrafią nam przekazać swojego świata, czują się wyobcowane, otaczającą rzeczywistość traktują jak zagrożenie. Sale doświadczania świata są tak zaplanowane, aby zapewnić maksimum pozytywnych doświadczeń i przyjemnych doznań wszystkim zmysłom.


Atutem takiego rozwiązania jest atrakcyjność i różnorodność bodźców dostarczanych podczas terapii. To zaś przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie i mobilizację
w podejmowaniu trudu rewalidacji i aktywności poznawczej osób niepełnosprawnych.


Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem tej metody w terapii jest towarzyszące rewalidacji uczucie odprężenia, które jest w opozycji do często przeżywanych przez osoby niepełnosprawne napięć i  frustracji. To miejsce, w którym można pozostawić wszystko za sobą i dojść do prawdziwego odprężenia. W Gabinecie jest także okazja do bliskiego kontaktu z terapeutą, umożliwiające poznanie mowy ciała ucznia, które wielokrotnie jest jedyną formą wyrażania siebie i swoich emocji.


Zajęcia w Gabinecie mogą być pomostem łączącym życie szkolne i domowe dziecka, jeżeli pozwolimy rodzicom wspólnie przeżywać emocje związane z poznawaniem przez nie świata w ten niecodzienny sposób. To okazja do nawiązania kontaktu z rodzicem przez terapeutę.
To wreszcie okazja dla  rodziców  do bliższego poznania ich dziecka, jego emocji i potrzeb.
Nie bez znaczenia jest także możliwość wspólnego spędzenia czasu, satysfakcjonującego obie strony, wspierającego w trudach rewalidacji.


W GABINECIE POZYTYWNYCH DOZNAŃ odbywają się także zajęcia integracyjne dzieci ZOL-u z podopiecznymi Zakładu Poprawczego w Sadowicach, z dziećmi ze świetlic środowiskowych w gminie Kąty Wrocławskie oraz z młodzieżą gimnazjalną.


Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.