TROSKA, MIŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, który sprawuje całodobową opiekę medyczną, pielęgnacyjną a także terapeutyczną nad Dziećmi od urodzenia do ukończenia 18 roku życia, o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej.

Każdego dnia walczymy o samodzielność oraz poprawę stanu zdrowia naszych Podopiecznych, tworząc dla Nich jednocześnie Dom, w którym czują się bezpieczne i przede wszystkim kochane.

Realizujemy naszą misję poprzez niesienie pomocy dzieciom z niepełnosprawnością, mającą na celu poprawę i utrzymanie ich stanu zdrowia, odzyskanie możliwie jak największego zakresu sprawności, niezależności oraz poprawę jakości ich życia.