Z uwagi na złożoność problemów medycznych dzieci przebywających pod opieką ZOL w Jaszkotlu, nad ich stanem zdrowia czuwa wysoko wykwalifikowana, wielospecjalistyczna kadra lekarska:

Agnieszka Borys-Iwanicka – pediatra, gastroenterolog dziecięcy. Asystent w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, odpowiedzialna m.in. za żywienie enteralne naszych pacjentów,

Michał Błoch – pediatra, lekarz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska “Formuła Dobra”. Specjalista w opiece nad dziećmi z chorobami rzadkimi.

Maria Grotowska – pediatra, neurolog dziecięcy, czuwa nad postępami rozwoju oraz leczeniem padaczki i innych problemów neurologicznych naszych podopiecznych.

Anna Jakubowska – pediatra, nefrolog dziecięcy, pracownik Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Opiekuje się dziećmi z chorobami układu moczowego – w szczególności pacjentami z przepukliną oponowo – rdzeniową.

Magdalena Bosak – pediatra, endokrynolog – opiekuje się dziećmi z zaburzeniami hormonalnymi takimi jak: cukrzyca, niedoczynność tarczycy

Lech Żynda – ortopeda, czuwa nad procesem rekonwalescencji po operacjach ortopedycznych i urazach dzieci oraz wraz z fizjoterapeutami planuje zindywidualizowaną rehabilitację dla każdego z dzieci

Maja Krefft – psychiatra dzieci i młodzieży, współpracuję z kadrą psychologiczno-pedagogiczną dbając o komfort sfery psychicznej naszych pacjentów.