Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Integracja


WSPÓŁPRACA Z WIĘŹNIAMI


Bardzo cenny jest fakt, że ZOL, który jest nastawiony na nieustanną pomoc dzieciom
i szukanie dla nich zewnętrznego wsparcia podziela także wolontarystyczne pomysły osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Współpracuje z nim od kilku lat. Najpierw osadzeni zaproponowali, że przygotują dla dzieci niespodzianki. Były to nie tylko zabawki zakupione za uzbierane pieniądze lecz przede wszystkim wielkie skórzane pufy, uszyte przez więźniów, które z powodzeniem wykorzystuje się podczas rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Później były wzajemne odwiedziny i uświadamianie, ze obie strony potrzebują wsparcia. Tego niewymiernego ludzkiego, moralnego

Osadzeni coraz częściej przyjeżdżają do Jaszkotla. Organizują dla dzieci zbiórki słodyczy, artykułów szkolnych. Wręczają im prezenty własnego pomysłu a to ramki na zdjęcia, a to różne postacie krasnali Przygotowują festyny i bale karnawałowe. Zapraszają na nie także członków swoich rodzin, co niezwykle pozytywnie wpływa na odbudowywanie więzi. Tak więc rodzinna współpraca sprzyja nie tylko wzajemnemu zrozumieniu lecz także resocjalizacji. Wielu skazanych po opuszczeniu więzienia nadal interesuje się podopiecznymi zakładu, odwiedza ich. Pomaganie weszło w nawyk. Podobnie jak namawianie znajomych, aby wspierali ZOL. Wymierną pomocą są także prace remontowe w piwnicach placówki oraz porządkowe w ogrodzie i otoczeniu.

W kwietniu 2012 roku ZOL i skazani zorganizowali akcję zachęcającą do oddawania szpiku kostnego oraz przekazali czek dla 13-letniego Bartka Tomaszewskiego, chorego na ostrą białaczkę. Bartek wyzdrowiał i kontynuuje naukę w szkole w Jaworze.

ZOL ma pod opieką 60 niepełnosprawnych i chorych dzieci, którym zapewnia leczenie
i rehabilitację. Podczas tego codziennego trudu nie ma czasu na rozmyślanie o nieszczęściu, którego doświadczyli mali podopieczni. Trzeba być nastawionym na przyszłość. Podobnie jak skazani, którzy chcą pożegnać swój „zły czas” i wyjść na prostą porządnego życia. Siostra Dyrektor Halina Borowska uważa, że każdemu trzeba dać szansę poprawy tym bardziej, że owoce tej przemiany służą jednakowo obdarowanym i obdarowującym.

Takie są chyba przyczyny wzajemnego wspierania się, bowiem słabość niejedno ma imię. Leczyć się trzeba, by pokonać choroby, niepełnosprawność i również leczyć się trzeba ze złych, nieodpowiedzialnych decyzji i postępków niezgodnych z prawem. Bo przecież tyle dobrego można zrobić dla ludzi w potrzebie! Przekonał się o tym jeden z osadzonych - „Wolontariusz 2011 roku Dolnego Śląska” - Dariusz Gil oraz wielu jego kolegów, którzy szukają nowego sensu w swoim życiu, teraz z nastawieniem na pomaganie innym, także dzieciom ZOL w Jaszkotlu.


...dalej >>>


Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.