Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Integracja

OWOCE INTEGRACJI DZIĘKI PROJEKTOWI ZOL

Zakończył się kolejny rok współpracy ZOL w Jaszkotlu z Zakładem Poprawczym
w Sadowicach.

Autorski projekt Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. Jana Pawła II
w Jaszkotlu, dotyczący niezwykłej integracji jest rozwijany.


Przypominamy, że ZOL opracował specjalny program, który uzyskał poparcie Ministerstwa Polityki Społecznej i dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2005 roku. Wyróżniono w ten sposób projekt i sam pomysł aranżowania spotkań dzieci niepełnosprawnych z chłopcami z poprawczaka.


Projekt nosił wymowny tytuł:

Na drodze do życiowej zaradności. Zajęcia integracyjne w Gabinecie Pozytywnych Doznań zapobiegające społecznemu wykluczeniu.


Adresatami Projektu byli: niepełnosprawne dzieci z ZOL w Jaszkotlu, podopieczni Zakładu Poprawczego w Sadowicach oraz młodzież z Gimnazjum w Jaszkotlu, a także - rodzice.


Celem Projektu było przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży spowodowanym niepełnosprawnością lub patologiami. Trzy grupy uczestników Projektu odbyły cykl zajęć integracyjnych w nowej sali, nazwanej Gabinetem Pozytywnych Doznań (zajęcia metodą SNOEZELEN tj. stymulacja zmysłami). Podczas niesztampowych spotkań okazało się, jak bardzo zintensyfikowane bodźce ożywiają wyobraźnię, oswajają
z rozmaitymi doznaniami i ułatwiają zrozumienie świata zewnętrznego. A dodatkowo - uczą tolerancji wobec wzajemnych niedoborów rozwojowych i odmienności.
Gabinet Pozytywnych Doznań został wyposażony, m.in. w: łóżko wodne, materac wibracyjny, kolumnę wodną, konsolę głosową, strumienie światłowodów, projektor graficzny oraz podświetlane akwarium. Podczas zajęć,dzieci poddawane są bodźcom wzrokowym, słuchowym, dotykowym i zapachowym. Kolorowa oprawa sali, światło i dźwięk pomagają
w procesie edukacyjnym i rehabilitacyjnym.
Nowe emocje, wywołane nagromadzonymi w Gabinecie bodźcami pomagają zlikwidować stres towarzyszący rewalidacji, poczucie odrzucenia i dzięki temu - zwiększają motywację do działania. Chodzi bowiem o to, aby kształtować postawy społecznej aktywności, zaradności
i zrozumienia dla innych ludzi bez dyskryminacji.


ZOL w Jaszkotlu także przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z FIO, organizował takie wspólne zajęcia dzieci i młodzieży z problemami. Zawsze okazywało się, że kiedy chłopcy mający na bakier z prawem opiekują się małymi, bezbronnymi, schorowanymi dziećmi, ten kontakt bardzo dobrze służy całemu procesowi resocjalizacji trudnych młodzieńców.
...dalej >>>


Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.