Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie


1%


Organizacja pożytku publicznego


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
Z datą 30 września 2006 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242402.
Tym samym znalazł się w nielicznej grupie tego rodzaju placówek w kraju, które mają taki status.


Zgodnie z przyjętym przez KRS statutem:


§ 3.

1. Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką dzieci od urodzenia do ukończenia gimnazjum, niewymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku domowym.
2. Zakład jest niepublicznym zakładem długoterminowej opieki zdrowotnej i zapewnia leczenie, między innymi, w schorzeniach:


§ 4.

1. Podstawowym celem Zakładu jest leczenie i kompleksowe działanie usprawniające.
2. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do potrzeb podopiecznych przebywających
w Zakładzie.


§ 5.

1. Do zadań Zakładu należy:

2. Zakład zapewnia dzieciom naukę szkolną na miejscu w szkole podstawowej i gimnazjum.


Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku


Dobrego serca dla dzieci nigdy za wiele!


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu jako organizacja pożytku publicznego publikuje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania: merytoryczne i finansowe ze swojej działalności.
W biurze Zakładu znajduje się wykaz darczyńców, których dane - zgodnie z przepisami prawa - są dostępne dla zainteresowanych.Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.