Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

KOMUNIKAT MEDIALNY

Relacja z pierwszego dnia konferencji >>>
Galeria zdjęć z pierwszego dnia konferencji >>>

Relacja z drugiego dnia konferencji >>>
Galeria zdjęć z drugiego dnia konferencji >>>


Minął pierwszy dzień konferencji...


Dopisali goście, specjaliści i... skupienie uwagi na takim systemie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, aby osiągnęły one najwyższy poziom niezależności.

W hotelu Jana Pawła II pojawiło się ok. 80 osób specjalistów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się usprawnianiem dzieci, którzy wysłuchali czterech wykładów, trzech prezentacji o tym, jakie metody medyczne i terapeutyczne są współcześnie stosowane, jakie efekty przynoszą w rehabilitacji oraz rewalidacji upośledzonych dzieci.

ZOL w Jaszkotlu ilustrował te zagadnienia swoimi doświadczeniami w opiece nad dziećmi
i także - sięganiem po różne środki pochodzące z zewnętrznych źródeł.

Siostra Dyrektor Halina Borowska oraz pracownicy i sojusznicy ZOL w Jaszkotlu udokumentowali, że środki, otrzymywane na rzecz dzieci z budżetów samorządowych, krajowych i zagranicznych, w tym z UE oraz od osób prywatnych są przeznaczane na działalność statutową tzn. - wyłącznie na podniesienie standardów rehabilitacji i leczenia na możliwie najwyższy poziom.

Konferencję otworzyli jej Patroni Honorowi - Siostra Joanna Kamińska - Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej oraz Antoni Kopeć - burmistrz Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

Konferencji towarzyszy specjalne wydawnictwo o metodach usprawniania, na przykładzie w ZOL w Jaszkotlu, bowiem dobre praktyki warto promować! Konferencja i wydawnictwo są elementami kompleksowego systemu, którego celem jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom oraz zapobieganie ich marginalizacji.

W ROKU BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II, dla uczczenia tego wydarzenia -
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu organizuje międzynarodową konferencję pt.:
Kompleksowe usprawnianie i promocja dobrych praktyk na przykładzie ZOL dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu.

2 czerwca 2011 roku - Hotel Jana Pawła II

godz. 9.00

Otwarcie konferencji
Patroni Honorowi
- Siostra Joanna Kamińska, Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu
Pan Antoni Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Debata plenarna
Wprowadzenie:Siostra Halina Borowska - Dyrektor ZOL dla Dzieci im. Jana Pawła II
w Jaszkotlu
Wykład "Zmiany, które zachodzą w ZOL w Jaszkotlu dzięki wykorzystaniu środków UE, krajowych, samorządowych oraz dzięki współpracy międzynarodowej, co pomaga budować zintegrowany system nowoczesnej rehabilitacji, zapobiegającej wyrzucaniu niepełnosprawnych dzieci na margines społeczny".

Dr nauk o kulturze fizycznej Dorota Wójtowicz - Zakład Fizjoterapii w Pediatrii i Neurologii, Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wykład "Standardy kształcenia w zakresie terapii zajęciowej - dziś i jutro z nowym kierunkiem kształcenia akademickiego".

Dr Piotr Józefowski - fizjoterapeuta, Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu Wykład "Różnorodność metod i form terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym". Agnieszka Ptak - fizjoterapeuta, doktorant AWF, ZOL w Jaszkotlu
Wykład "Kompleksowy program rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych sposobem na wdrożenie w życie społeczne".

Ewa Poznar - fizjoterapeuta, ZOL w Jaszkotlu
Wykład "Współczesne formy rehabilitacji szansą na poprawę jakości życia dzieci
z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną".

Mieke Lembrechts - terapeuta zajęciowy, Stowarzyszenie TAPAS
Wykład "Promowanie idei współpracy międzynarodowej w stosowaniu nowoczesnych technik rehabilitacyjnych". Informacja o Stowarzyszeniu TAPAS (Hiszpania) i roli prof. Luc`a Vercruysse`a z Hogeschool - Universiteit Brussel (Belgia) - jego Międzynarodowego Koordynatora.

Godz. 11.00
Wystąpienia gości i partnerów wspierających

godz. 11.30
Przerwa kawowa

godz. 11.30
Konferencja prasowa

godz. 12.00
"Prezentacja wykorzystania środków unijnych, krajowych i samorządowych w budowaniu systemu kompleksowej rehabilitacji ZOL w Jaszkotlu".
red. Małgorzata Garbacz

godz. 12.30 - 13.30
Wprowadzenie do dyskusji i dyskusja

godz. 13.30 - 14.00
Zwiastuny części warsztatowej drugiego dnia konferencji

godz. 14.00 - 15.00
Obiad - oranżeria Hotelu Jana Pawła II


3 czerwca 2011 roku - ZOL dla Dzieci im. Jana Pawła II

godz. 9.00 - 11.00

Warsztaty i zajęcia pokazowe z udziałem dzieci ZOL w Jaszkotlu Cztery bloki po 30 minut. Prowadzą: specjaliści ZOL w Jaszkotlu

"Wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły z wykorzystaniem sprawdzonych terapii".
Agnieszka Ptak, fizjoterapeuta

"Znane metody rehabilitacji ciagle udoskonalane i wspomagane nowoczesnym sprzętem".
Ewa Poznar, fizjoterapeuta

"Osiągnięcia w porozumiewaniu się z dziećmi - użytkownikami wspomagającej
i alternatywnej komunikacji (ang. AAC - Augmentative and Alternative Communication)".
Dorota Woźniak, logopeda

"Wykorzystanie nowych technik oraz sprzętu fizykoterapeutycznego w terapii niepełnosprawnych dzieci".
Hanna Pracz, fizjoterapeuta

godz. 11.00 - 13.00
Dyskusja w sześciu grupach, prowadzona przez moderatorów

godz. 13.00 - 13.30
Podsumowanie dyskusji w grupach i podsumowanie konferencji

godz. 13.30
Poczęstunek i zwiedzanie ZOL w Jaszkotlu

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.