1. Terapia psychologiczna

Psycholog w naszym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci koncentruje się przede wszystkim nad emocjonalną sferą naszych podopiecznych prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Dodatkowo prowadzone są zajęcia, które mają na celu poprawiać funkcjonowanie dziecka w obszarze społeczno poznawczym. Dzieci uczą się budować więzi, bawić się tematycznie, uczą się rozumienia, nazywania oraz wyrażania emocji i swoich potrzeb. W ramach terapii psychologicznej odbywają się też zajęcia relaksacyjne i stymulujące wszystkie zmysły na Sali Doświadczania Świata. Dodatkowo ważnym aspektem w pracy psychologa jest regularne badanie poziomu intelektualnego naszych Podopiecznych. W tym celu dwa razy do roku nasi pacjenci badani są testami psychologicznymi, co pozwala dokładnie monitorować ich rozwój. Psycholog w naszym Zakładzie dodatkowo udziela wsparcia całemu personelowi placówki. Praca tu jest bardzo trudna, wszyscy są do dzieci bardzo przywiązani, ich los nie jest tu nikomu obojętny.

Psycholog w naszej placówce zajmuje się:

 • Wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka na poziomie emocjonalno społecznym;
 • Terapią indywidualną i grupową dla niepełnosprawnej młodzieży;
 • Stymulacją wielozmysłową poprzez prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata;
 • Prowadzeniem grup Balinta dla personelu placówki;
 • Monitorowaniem rozwoju dziecka poprzez systematyczne badanie rozwoju intelektualnego naszych podopiecznych testami psychologicznymi.
 1. Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa stanowi oddzielną formę rehabilitacji, ma na celu usprawnienie dziecka poprzez wykonywanie różnych czynności. W naszym ośrodku przede wszystkim koncentrujemy się na usamodzielnianiu naszych Podopiecznych. Zależy nam na tym, żeby w przyszłości nasze dzieci mogły być samodzielne w zakresie podstawowych czynności tj. ubieranie się, samodzielne jedzenie, poranna toaleta. To jest wręcz cel nadrzędny, gdyż poprawia znacząco jakość życia. W ośrodku stosujemy wiele form terapii zajęciowej głównie o charakterze artystycznym i ruchowym. Nasze dzieci uczą się malować, rysować, lepić z gliny, plasteliny, mają wiele aktywności ruchowych w ośrodku i poza nim. Terapeuta tworzy indywidualny plan działania do każdego dziecka, który jest dostosowany do jego możliwości. Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie samodzielności, poprawa stanu fizycznego i psychicznego, złagodzenie napięcia nerwowego, rozwój zainteresowań i pasji, zdobywanie i doskonalenie różnych umiejętności. Stosujemy wiele rodzajów terapii zajęciowej:

 • Ergoterapia (malarstwo, rzeźba);
 • Arteterapia (muzyka, książki, teatrzyki);
 • Kinezyterapia (spacery, tańce);
 • Socjoterapia (zajęcia grupowe z innymi uczestnikami z poza ośrodka, rozwijają umiejętności interpersonalne);
 • Zajęcia relaksacyjne
 1. Fizjoterapia

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w formie indywidualnej i grupowej dostosowane do jednostki chorobowej dziecka. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach. Celem terapii jest zapewnienie jak największej samodzielności i zapobieganie pogłębianiu dysfunkcji.

Dzieci usprawniane są nowoczesnymi metodami neurofizjologicznymi:

-NTD Bobath,

-Castillo Morales

Prowadzone są programy wspierające rozwój dziecka:

-Zajęcia Integracji Sensorycznej

– Masaż Shantala

– Metoda Ruchu Rozwijające Weroniki Sherborne

– Sala Doświadczania Świata Snoezelen

W ośrodku prowadzimy także zabiegi fizykalne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka:

– Magnetoterapia

– Ciepłolecznictwo

– Światłolecznictwo

– Krioterapii

– Laseroterapia

– Masaż podciśnieniowy

– Hydroterapia

Ośrodek zapewnia kompleksową i intensywną rehabilitację dzieci i młodzieży.

 1. Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej. Ma na celu usprawnianie motoryki narządów mowy, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, poprawianie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, a także rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka oraz rozwijanie zaburzonych funkcji. Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej umożliwia naszym niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu Podopiecznym porozumiewać się z otoczeniem, wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje. Podczas terapii realizowane są cele wynikające z diagnozy dziecka, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych, takich jak: terapia karmienia, elementy koncepcji Castillo Morales, komunikacja alternatywna i wspomagająca, logorytmika. Wszystko po to, aby w jak najlepszym zakresie usprawnić funkcjonowanie naszych Podopiecznych.