Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Opieka i leczenie


ZOL świadczy usługi medyczne. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia do 18 roku życia. Średnio przebywa tu ponad 60. dzieci upośledzonych fizycznie
i intelektualnie.

dzieci

Placówka jest niepublicznym zakładem długoterminowej opieki zdrowotnej, który zapewnia opiekę, leczenie oraz edukację w szkole podstawowej
i gimnazjum w działającym przy ZOL Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Do ZOL w Jaszkotlu mogą trafić dzieci z całej Polski, które nie muszą przebywać w szpitalu lecz ich zły stan zdrowia, stopień niepełnosprawności i trudna sytuacja
w rodzinie wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.


opieka

Charakterystyka ZOL:


Rehabilitacja obejmuje: usprawnienia ruchowe, ćwiczenia relaksujące, masaż, kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię, hipnoterapię.

Dzieci mogą korzystać z zajęć komputerowych, logopedycznych a także mogą uczyć się języka obcego.


Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.