Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Rehabilitacja


rehabilitacja

Od wielu lat Zakład buduje system kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, na który składają się, m.in.:

rehabilitacja rehabilitacja rehabilitacja rehabilitacja

Kadra ZOL to - lekarze specjaliści: pediatrzy, neurolodzy, ortopedzi, stomatolodzy, traumatolodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, rehabilitanci, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, opiekunki. Wszyscy specjaliści mają odpowiednie przygotowanie
i doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Podstawowymi zadaniami zespołu terapeutycznego są:

rehabilitacja rehabilitacja rehabilitacja

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.