Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska

Need of children

Care

Rehabilitation

Colours

Family

Rehabilitation

Our children receive their treatment and education in a Non-Public Educational Centre.
The aims and the tasks of the Institute are realized in the spirit of Christian Vision of human and the idea of taking care of him.


rehabilitacja rehabilitacja rehabilitacja

Care of specialists:

rehabilitacja rehabilitacja4

andrehabilitacja rehabilitacja rehabilitacja

Location

Circles

Donations

Cards

Work

Start page