Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Jak w rodzinie


Trafiają tu dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Dzieci niesprawne ruchowo i intelektualnie, także - dzieci podsądne.

dzieci dzieci dzieci

dzieci

Dzieci są tu przede wszystkie bardzo kochane. Jak w domu, obchodzą tu swoje różne uroczystości urodziny i imieniny, ale także są tu chrzczone, bierzmowane i przygotowywanie do Pierwszej Komunii.


Z myślą o zaspokojeniu tych potrzeb dzieci często wyjeżdżają poza placówkę. Są to wycieczki do Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego i również do teatrów i kin.


Dzieci zwiedzały Wrocław, jeżdżąc autobusem turystycznym Fredruś, brały udział w Dolnośląskiej Konferencji Poświęconej Edukacji Dziecka Niepełnosprawnego oraz w Dniach Integracji
w Strzelinie i w festynie we Wrocławiu, podczas którego zebrały pieniądze na sprzęt grający dla zespołu wokalnego działającego
w ZOL w Jaszkotlu.


dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.