Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Stowarzyszenie TAPAS


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem TAPAS.

Więcej informacji w formacie pdf:


 1. List Stowarzyszenia:
  * wersja polska >>>
  * wersja angielska - english version >>>
 2. Członkowie TAPAS
  * wersja polska >>>
  * wersja angielska - english version >>>
 3. Informacje o polskim projekcie - english version >>>

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.