Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Usprawnianie


Doświadczenia ZOL w Jaszkotlu wskazują, jak ważne jest jak najszybsze skierowanie niepełnosprawnych dzieci do placówki medycznej, która zapewni kompleksowe leczenie, odpowiednie do zdiagnozowanych jednostek chorobowych. Kwalifikowanie nie zawsze jest właściwe, ponieważ instytucje i osoby za to odpowiedzialne nie dysponują wystarczającymi informacjami.

Głównym celem budowania w ZOL systemu kompleksowej rehabilitacji jest jak najlepsze usprawnianie dzieci po to, aby z powodu niepełnosprawności nie trafiły na społeczny margines lecz aby były życiowo i zawodowo aktywne. Takie dzieci mają też większą szansę na adopcję.

ZOL w Jaszkotlu stosuje znane i uznane metody rehabilitacyjne, dobiera je, starając się jak najlepiej przygotować małe dzieci do obowiązku szkolnego, bo np. tzw. dzieci sprzężone potrzebują zastosowania wielu rodzajów metod rehabilitacyjnych, aby przyspieszyć ich rozwój lub nadrobić braki społeczne. ZOL wprowadza wczesne wspomaganie i potem stosuje wielopłaszczyznową rehabilitację, ponieważ dziecko usprawnione ma większe szanse na lepsze życie, bo jest kontaktowe i samodzielne. Z takiego samego założenia wychodzi Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który działa przy ZOL, a w nim dzieci kontynuują naukę w szkole podstawowej i gimnazjum; ośrodek także wdrożył wiele nowoczesnych metod rewalidacyjnych (w edukacji i rehabilitacji). Obie placówki mają nowoczesne wyposażenie, które umożliwia stosowanie różnych form leczenia i rehabilitacji.

Kliknij, aby powiększyć:


usprawnianie usprawnianie usprawnianie usprawnianie usprawnianie

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.