DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LECZENIE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Jana Pawła II w Jaszkotlu świadczy usługi medyczne. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia do 18 roku życia. Do ZOL trafiają dzieci z bardzo różnymi jednostkami chorobowymi np.: mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, postępujące zaniki mięśni, przepukliny oponowo-rdzeniowe, niedowład kończyn dolnych, zespół FAS, Zespół Downa itp.

Z uwagi na złożoność problemów medycznych dzieci przebywających pod opieką ZOL w Jaszkotlu, nad ich stanem zdrowia czuwa wysoko wykwalifikowana, wielospecjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska: pediatra, gastroenterolog, neurolog dziecięcy, nefrolog, endokrynolog, ortopeda, a także psychiatra i lekarz rehabilitacji. Wszystko po to, aby nasze dzieci objęte były jak najlepszą opieką lekarską.

Ⓒ paradowski design 2022